U-Crew

Resident evil 7 %100 Çıkmış Tüm Dlc'ler Türkçe Yama V4.0

Ynt: Resident evil 7 Türkçe Yama Çal??mas?
« Yanıtla #30 : Ocak 15, 2018, 16:26:42 »
Güncellendi.

Yama ?ptal Mi Oldu Forum Donan?m Haber Sitesinde Gördüm Ba?l?kta Adminler Yama iptal Konu Kald?r?ls?n Yaz?yor Konuyuda Kald?rm??lar Bunca Emek Çöpemi Gitti Oyunu Bitirdim Türkçe Yama Ç?kacak Diye Tekrar Yükledim ??Allah Yama Biran önce Kald?g? Yerden Devam Eder en Yak?n Zamanda Ç?kar  :'(

Yama iptal falan olmad?. Zaten devam ediyor projemiz. Normalde ocak ayn?n ilk haftas? gibi ç?kacakt? fakat benden kaynakl? biraz uzad?. Kodlar? bozmu?um birçok yerde. Bu yüzden altyaz?lar oyuna yans?m?yordu. Yeni y?la girdi?imizden beri düzeltmeye çal???yorum. Çeviri yapt???m?z araç çok verimli çal??m?yor bu yüzden düzenlemesi uzun sürüyor. Bu haftada düzenlenmeye devam edece?im gibi gözüküyor, ondan sonra kald???m?z yerden devam edece?iz projemize.

?yi geli?melerde var. ?lk etapta sadece, ana menüye türkçe karakter deste?i sa?layabilmi?tik.  Şu an, oyunun tamam?na türkçe karakter deste?i sa?lad?k.

Her?ey normale dönüp çeviriye devam etti?imde yüzdeler güncellenecek. Akl?n?zda soru i?areti kalmas?n.

Bazen i?te böyle istenmedik durumlar ya?anabiliyor bu yüzden projelerde net bir tarih biz dahil kimse veremiyor.

Yak?nda in? güncelleme ve test duyurusu ile görü?ece?iz...silverdagger

 • *
 • 20
 • U-Crew
  • Profili Görüntüle
Ynt: Resident evil 7 Türkçe Yama Çal??mas?
« Yanıtla #31 : Ocak 16, 2018, 00:03:00 »
Güncellendi.

Yama ?ptal Mi Oldu Forum Donan?m Haber Sitesinde Gördüm Ba?l?kta Adminler Yama iptal Konu Kald?r?ls?n Yaz?yor Konuyuda Kald?rm??lar Bunca Emek Çöpemi Gitti Oyunu Bitirdim Türkçe Yama Ç?kacak Diye Tekrar Yükledim ??Allah Yama Biran önce Kald?g? Yerden Devam Eder en Yak?n Zamanda Ç?kar  :'(

Yama iptal falan olmad?. Zaten devam ediyor projemiz. Normalde ocak ayn?n ilk haftas? gibi ç?kacakt? fakat benden kaynakl? biraz uzad?. Kodlar? bozmu?um birçok yerde. Bu yüzden altyaz?lar oyuna yans?m?yordu. Yeni y?la girdi?imizden beri düzeltmeye çal???yorum. Çeviri yapt???m?z araç çok verimli çal??m?yor bu yüzden düzenlemesi uzun sürüyor. Bu haftada düzenlenmeye devam edece?im gibi gözüküyor, ondan sonra kald???m?z yerden devam edece?iz projemize.

?yi geli?melerde var. ?lk etapta sadece, ana menüye türkçe karakter deste?i sa?layabilmi?tik.  Şu an, oyunun tamam?na türkçe karakter deste?i sa?lad?k.

Her?ey normale dönüp çeviriye devam etti?imde yüzdeler güncellenecek. Akl?n?zda soru i?areti kalmas?n.

Bazen i?te böyle istenmedik durumlar ya?anabiliyor bu yüzden projelerde net bir tarih biz dahil kimse veremiyor.

Yak?nda in? güncelleme ve test duyurusu ile görü?ece?iz...

eme?inize sa?l?k harika bir oyunu türkçeye kazand?r?yorsunuz takipteyiz.

Dante

 • *
 • 935
  • Profili Görüntüle
Ynt: Resident evil 7 Türkçe Yama Çal??mas?
« Yanıtla #32 : Ocak 17, 2018, 06:59:42 »
Baz? olaylardan dolay? bu yamay? ben devir al?yorum çevirmen dostum Murat Keser çevirmen olarak devam edecek O yüzden bundan sonra tüm yamalar ba??? sistemiyle ç?kacakt?r bilginize.

DarkTitan86

 • *
 • 8
 • U-Crew
  • Profili Görüntüle
Ynt: Resident evil 7 Türkçe Yama Çal??mas?
« Yanıtla #33 : Ocak 17, 2018, 10:34:51 »
Hocam ba??? sistemi derken neyi kastettiniz tam olarak yani paral? m? olucak yama yoksa belli bi ba??? miktar?na ula??nca m? indirmeye aç?k olucak.Hocam bizleribi?gilendirirseniz sevinirim.Hocam bu i? biraz tuhaf oldu çünkü ba?ta ücretsiz olucak denilmi?ti ?imdi ücretliye döndü hocam ücretsiz yapman?z? bekliyoruz yani hepimiz

nesetcan

 • *
 • 2
 • U-Crew
  • Profili Görüntüle
Ynt: Resident evil 7 Türkçe Yama Çal??mas?
« Yanıtla #34 : Ocak 17, 2018, 12:09:42 »
Yaman?n ba?i?  kotal? sat?lmas?nda bence sorun yok insanlar emek veriyor  kimsede zorla satm?yor  oyunlar?n Türkçe yamas?n?  aylard?r bekleyen insanlar?n 10 tl  gibi bir ba???a itiraz etmesi bana saçma geliyor ba??ndan yaman?n ücretli olaca?? söylenseydi daha do?ru olurdu o ayr?  konu  de?inmek istedi?im iki konuda mevcut  batman ve nier yamalar? hakk?nda hiç bilgi verilmiyor bu iki yamada aylard?r devam ediyor ama ilerleme aç?klmas? yap?lm?yor ba??? kotal? yamalar yap?l?yorsa haftada bir yamalar?n   ilerleme seviyeleri her hafta yay?nlamal? böyle bir durum olu?rsa insanlar?n ba??? kotal? yamalara  itiraz kalkar   ve size olan güvenleri artar nacizane görü?üm ama yamalar?n ba??? kotal? yay?nlams?nda hiç bir sorun görmüyorum hatta destekliyorumobasar84

 • *
 • 20
 • U-Crew
  • Profili Görüntüle
Ynt: Resident evil 7 Türkçe Yama Çal??mas?
« Yanıtla #35 : Ocak 17, 2018, 13:08:39 »
5-10 liran?n laf? olmaz bütün yamalar?n ücretli olarak ç?kar?lmas? karar?n? sonuna kadar destekliyorum. Yaln?z bir ?artla türkçe yamalar?n oldukça kaliteli olmas?n? beklerim çevirilerinizin her a?amas?nda ince eleyip s?k dokuyacaks?n?z. Yamay? sat?n ald?ktan sonra tonlarca çeviri hatas? ile kar??la??rsam e?er i?in rengi de?i?ir o zaman ?imdiden uyaray?m sizleri ne siz üzülün ne de biz. Yamalar?n ücretli sat?lmas? hem kemikle?mi? belli bir elit kesime hitap edece?i gibi bir tak?m sinir bozucu çatlak sesleri de ortadan kald?racakt?r. Çal??malar?n?zda ba?ar?lar dilerim.

Dante

 • *
 • 935
  • Profili Görüntüle
Ynt: Resident evil 7 Türkçe Yama Çal??mas?
« Yanıtla #36 : Ocak 17, 2018, 13:15:20 »
Çok terbiyesiz insanlar türedi ve bunlara yama yapmamaya karar verdik. Bu yüzdendir ki böyle bir karar ald?k ve art?k bundan sonra kimseyi mutlu etmeyece?iz (ba??? yap?p alanlar hariç).
Bizim yamam?z? hak etmeyen oynamas?n bunu istiyoruz. hen at?p tutacaks?n hemde gizli indirip oynayacaks?n yok öyle. Yamalar?m?z? destek veren tüm dostlar?m?za yapaca??z art?k.

Sayg?lar

Dante

 • *
 • 935
  • Profili Görüntüle
Ynt: Resident evil 7 Türkçe Yama Çal??mas?
« Yanıtla #37 : Ocak 17, 2018, 13:17:18 »
Şaka m?s?n?z ya o kadar bekledik sab?rs?zl?kla hayal ettik Türkçe oyn?caz diye ?imdi paral? diyonuz hyr en ba?ta deseydiniz sorun olmazd? ama sonunda denirmi ya yok abi sizdende bi ?ey olmaz

Bizden bir ?ey olmazsa al?p oynamazs?n?z bu kadar basit. Ne diye kendinizi yoruyorsunuz.

DarkTitan86

 • *
 • 8
 • U-Crew
  • Profili Görüntüle
Ynt: Resident evil 7 Türkçe Yama Çal??mas?
« Yanıtla #38 : Ocak 17, 2018, 14:13:48 »
Murat Bey yaman?n fiyat? ne kadar olucak bi ayd?nlat?rm?s?n?z beni birde ?uan yama a?a?? yukar? ne zaman ç?kar kodlardaki bozukluk giderildi mi galiba öyle bi talihsizlik olmu?.Murat Bey birde biz bu yaman?n paras?n? nerden yat?r?caz nas?l olucak bilgilendirirseniz sevinirim

Dante

 • *
 • 935
  • Profili Görüntüle
Ynt: Resident evil 7 Türkçe Yama Çal??mas?
« Yanıtla #39 : Ocak 18, 2018, 02:56:31 »
Murat Bey yaman?n fiyat? ne kadar olucak bi ayd?nlat?rm?s?n?z beni birde ?uan yama a?a?? yukar? ne zaman ç?kar kodlardaki bozukluk giderildi mi galiba öyle bi talihsizlik olmu?.Murat Bey birde biz bu yaman?n paras?n? nerden yat?r?caz nas?l olucak bilgilendirirseniz sevinirim

konu aç?klamas?nda yaz?yor. sorunlar giderildi az kald? kontroller yap?l?yor bu oyunu çevirmek gerçekten çok zor dosya sistemi çok kar???k ve bir hatada oyunda büyük bir hataya sebep oluyor.
O yüzden az sab?r.

silverdagger

 • *
 • 20
 • U-Crew
  • Profili Görüntüle
Ynt: Resident evil 7 Türkçe Yama Çal??mas?
« Yanıtla #40 : Ocak 19, 2018, 15:50:44 »
ben ba??? yapar?m. ?ban verirsiniz oraya ücreti yollar?m. bekliyoruz

Laz Cemal

 • *
 • 1
 • U-Crew
  • Profili Görüntüle
Ynt: Resident evil 7 Türkçe Yama Çal??mas?
« Yanıtla #41 : Ocak 24, 2018, 07:57:21 »
Öncelikle merhabalar;
 Resident Evil 7 Türkçe Yama ararken sizin sayfan?z? ke?fettim.Biraz inceleyince hemen üyelik aç?p kay?t oldum.Gerçekten güzel bir site ve güzel bir çal??ma.Bunlar? gördükçe ke?ke yeterli ingilizcem olsa da size kat?labilsem diye içimden geçirdi?im de oldu.Resident Evil serisini s?ra ile bitirdip 7.Oyununa geldim.Yamas?z da oynamak gelmiyor içimden.Elbet ba??? yapar?m yaln?z lisans olu?turucu d???nda yamay? ba???la alma yöntemi var m?d?r? Yamada gelinen son nokta nedir? Te?ekkür ederim.

Dante

 • *
 • 935
  • Profili Görüntüle
Ynt: Resident evil 7 Türkçe Yama Çal??mas?
« Yanıtla #42 : Ocak 24, 2018, 13:21:48 »
Öncelikle merhabalar;
 Resident Evil 7 Türkçe Yama ararken sizin sayfan?z? ke?fettim.Biraz inceleyince hemen üyelik aç?p kay?t oldum.Gerçekten güzel bir site ve güzel bir çal??ma.Bunlar? gördükçe ke?ke yeterli ingilizcem olsa da size kat?labilsem diye içimden geçirdi?im de oldu.Resident Evil serisini s?ra ile bitirdip 7.Oyununa geldim.Yamas?z da oynamak gelmiyor içimden.Elbet ba??? yapar?m yaln?z lisans olu?turucu d???nda yamay? ba???la alma yöntemi var m?d?r? Yamada gelinen son nokta nedir? Te?ekkür ederim.

Gelinen son durum yama son virajda az daha sab?r. ba?ka bir yolu yok malesef link payla?m?yoruz sadece program?m?zla indirebilirsiniz

Dante

 • *
 • 935
  • Profili Görüntüle
Ynt: Resident evil 7 Türkçe Yama Çal??mas?
« Yanıtla #43 : Ocak 24, 2018, 13:39:45 »
Oyun yüzde 95 güncellemi?tir

hyhue

 • *
 • 4
 • U-Crew
  • Profili Görüntüle
Ynt: Resident evil 7 Türkçe Yama Çal??mas?
« Yanıtla #44 : Ocak 24, 2018, 19:41:37 »
Merhaba;
Lisans kay?t olu?turucu program?n?z? indirdim. "Yeni hesap aç" butonuna t?klad???mda ?u hatay? al?yorum:

Error:Attempt to compare string with number
Stack traceback
1: [init -> xbutton2 -> On Click]Line: 42 in main chunk

Yard?mc? olursan?z sevinirim.