U-Crew

İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Mesajlar - Dante

Sayfa: 1 ... 44 45 [46] 47
676
     

                                                                                                                               
 PROJE SORUMLUSU

MURAT KESER

ÇEVİRMEN
                       
MURAT KESER
DANTE


 TEST VE KONTROL

MURAT KESER

PROGRAMLAMA

MURAT KESERPHOTOSHOP VE TÜRKÇE FONT

DANTE
ANIL AĞAOĞLU
Yamayı Kurulum Programıyla indirebilirsiniz

U-Crew Lisans Kayıt Oluşturucu

https://dosya.co/heb95ya88ovs/U-Crew_v4.1_Kur.rar.html


677
Öneri ve Şikayetleriniz / Ynt: Sözünüzün arkas?nda durun!
« : Eylül 19, 2017, 15:52:25 »
Ve zaten bu kadar param var anca bunu yapabildim deseniz zaten hiç bir önemi yok buyurun indirim derdim. Para önemli de?il burada insanl?k önemli.

678
Öneri ve Şikayetleriniz / Ynt: Sözünüzün arkas?nda durun!
« : Eylül 19, 2017, 15:46:30 »
Aç?klama yap?ld? görmediyseniz aç?klaman?n yap?lmad??? anlam?na gelmiyor.

679
ayn? sorunu bende ya?am??t?m kurulum tamamland? yaz?yor ama oyun ingilizce kurulum program?n? güncelledim ve 2 gb olan versiyonu indirdim oyun türkçe oldu 2 gb olan yamay? indir büyük ihtimalle çal??acakt?r

O sorunlar ilk ç?kard???mz?da ya?and? ?imdiki kurulumda hiç bir sorun yoktur arkada? faceden ula??rsa yard?mc? oluruz.

680
Murat bey, Devam eden projeler k?sm?na Nier Automata oyunu neden eklenmiyor?

Şu an tam anlam?yla olu?mad? o yüzden ç?kabilecek duruma gelsin aç?lacak.

681
Oyunun ana klasörünü gösterirseniz kurulum tamamlanacakt?r.

682
Yamay? orjinal oyunda ve korsan oyunda denedim. ?ki ?ekilde de yama yüklenimi ba?ar?yla tamamland??? halde oyun TR olmuyor. Sebebi nedir acaba?

Nas?l yüklediniz kurulum program? yamay? indirdikten sonra yaman?n kurulumunu ba?lat?r. Bu resimdeki kurulumu görmüyorsan?z zaten yanl?? bir?eyler yapm??s?n?z demektir
683
arka?lar bende comple edition sürümü var. yama türkçe olmuyor. 4 mblik sürümü indirdim. biri yard?mc? olabilir mi?

Sorun nedir yard?mc? olay?m

yama ba?ar?yla kuruldu diyor ama oyuna girdi?imde hala ingilizce. 4 defa denedim yine de olmad?.

Müsait zaman buldu?umuzda yard?mc? olay?m

684
Murat bey Season pass dlc için de çeviri yapman?z mümkün olabilirmi acaba

Yama sadece Ana oyunu türkçele?tirmektedir
4 mb lik kurulum ne zamana haz?r olur? Şu anki hali çok uzun sürüyor

4mb l?k yama haz?r indirebilirsiniz

Murat bey cold , cold hearth türkçe oluyormu denedinizmi ona göre orjinal dlc alaca??m


Dlc dahil de?il ?u an için ilerde yap?labilir

685
arka?lar bende comple edition sürümü var. yama türkçe olmuyor. 4 mblik sürümü indirdim. biri yard?mc? olabilir mi?

Sorun nedir yard?mc? olay?m

686
Baz? sorunlara çözüm bulunmu? san?r?m yama t?k?r t?k?r çal???yor. Yamay? indirmek için 4 mb'a dü?ürülmesini bekledim sonra ba????m?z? yap?p onayland?ktan sonra yamay? kendi program? arac?l???yla steamde DLC'siz olarak sat?lan Batman Arkham Origins ana oyunu üzerine kurdum ve tek seferde oldu.

Bu arada Murat bey yaman?n v2.0 m? ç?kt? ? Sitenizden indirdi?imiz lisanslama program?nda Batman Arkham Origins'i seçerken V2.0 yazmas?na ra?men Türkçe yaman?n kendi kurulum program?nda v1.0 yaz?yor. Bu çarp?k durumu ayd?nlat?rsan?z sevinirim.
o versiyon oyunun yamas? ilk yapt???m?zda 2 gb l?k boyutu vard? sonra onu 4 bm dü?ürdük onun içindir 2.0 dedik yoksa ba?ka bir?ey yok.

687
Arkham originsi türkçe oynad?k, bitirdik ve sildik. Daha sonralar? tekrar türkçe kurup oynamak istedik fakat ne görelim bir de bakm???z ki U-Crew ekibi çe?itli nedenlerden dolay? da??lm?? ve sitelerini kapatm??. Dolay?s?yla 10 TL ba???ta bulunup ald???m?z ve bir program arac?l???yla online olarak kurdu?umuz arkham origins yamas? elimizde yok ve kuram?yoruz. Bu durumda ne olacak peki u-rew ekibi bizler ma?dur olmayacak m?y?z? Daha sonralar? lisanslama program? d???nda ba??ms?z olarak manuel kurulum yapmak için yaman?n setup ?n? biz ba???ta bulunan ki?ilere vermeniz gerekmez mi ? Yanl?? m?y?m acaba...


Fark etmez yamalar sunuculardad?r istedi?iniz zaman girip indirebilrisiniz. biz olsakta olmasakta

688


Marvels Guardians of the Galaxy Bölüm 1  %100 Türkçe Yama


PROJE SORUMLUSU

DANTE

ÇEVİRMENLER

DANTE
BERKER ATAK

TEST VE YAZI TİPİ

DANTE

PROGRAMLAMA

DANTE
MURAT KESERYamayı Kurulum Programıyla indirebilirsiniz

U-Crew Lisans Kayıt Oluşturucu

https://dosya.co/heb95ya88ovs/U-Crew_v4.1_Kur.rar.html

Yamayı indirmek için VİP Erişim almanız gereklidir.

https://www.sonteklif.com/pc-yama-vip-erisim-15584792

689
Ellerinize, emeklerinize sa?l?k. Ödemeyi yapt?m, dekontu nas?l yollayabilirim? PM'de bulamad?m dosya ekleme butonu.

Güncellenmi? kurulum program?yla 4bm l?k sürüm yay?nda

Sayfa: 1 ... 44 45 [46] 47